szilárd tüzelés és szabályozás-2

SZILÁRD TÜZELÉS ÉS SZABÁLYOZÁS

SZILÁRD TÜZELÉS

A fa újratermelődő nyersanyag, ezért bizonyos mennyiségben mindig rendelkezésre fog állni. A legrégibb energiahordozó, melyet az emberiség használ, és ami ismét reneszánszát éli.

AZ ÉGÉS

Az első, száradási szakaszban a légszáraz fában visszamaradt nedvesség még mindig a tömeg 15-20%-a. Ez a nedvesség csak 100 °C körüli hőmérsékleten távozik a fából. A következő, nyugalmi fázisban a fa összetevői nagyjából egy időben kezdenek folyékonnyá válni; molekuláik hasadni és párologni kezdenek. 100-200 °C -on a képződő gázok a fát még nagyon lassan hagyják el. A legkorábban képződő fagázok a gyújtópapír lángjától gyulladnak meg, de ha a gyújtólángot elvennénk, maguktól már nem égnének tovább.
350-470 °C között a távozó gázok már külső láng nélkül is meggyulladnak: ez a gyulladási pont. Bár a fa szilárd tüzelőanyag, meggyújtva mégis túlnyomórészt fagázként ég el. Éghető összetevőinek tömeg szerint kereken 83%-a ég el gázalakban. A fűtőanyagok közül a fa ezért a szalma mellett a gázokban leggazdagabb tüzelőanyagnak számít. Ez a gázalakban elégő 83% adja a fa fűtőértékének 70%-át. A száradás után tehát megindul a fa elgázosodása. A faanyagból energiadús, különböző összetételű éghető gázok (szénhidrogének) szabadulnak fel. Ezen anyagok égése (mely a faanyag 80%-át teszi ki) hosszú sárga lángok formájában figyelhető meg.
A fában lévő fűtőenergiát csak akkor hasznosíthatjuk maradéktalanul, ha a fagáz oxigénnel keveredve magas hőmérsékleten éghet el. Csak ekkor nem szállnak tökéletlenül hasadt szénhidrogén-(oxid-)vegyületek a kéményen át a légkörbe. A fagázok tökéletes elégésekor széndioxid (CO2) és víz (H2O) keletkezik, mindkettő természetes, a környezetet nem szennyező anyag.
Végül, a kiégési fázis során keletkezik a faszén. A faszénparázs 500-800 °C között elgázosodik, és korom nélkül elizzik. A tiszta faszén jóformán láng nélkül ég el, ezért kandallóba nem való.

FAELGÁZOSÍTÁS

A faelgázosító kazánok működésének lényege, hogy – ellentétben a hagyományos kazánokkal – itt teljesen szabályozott körülmények közötti égésről beszélünk, ami egy kerámiatérben zajlódik le. Az égéskor keletkező fagáz illetve a füstgáz hosszabb idő alatt és egyenletesebben szabadul fel.
Ebből adódik a kazánok 89%-os hatásfoka, valamint ennek köszönhetően maradhat alacsony a környezetszennyezés mértéke, ami nem éri el az EU-ban megengedett mérték 10%-át sem! A szabályozott égésnek köszönhetően a faelgázosító kazán tűzterébe berakott 1 adag száraz fa égési ideje 4-5 óra, ellentétben a hagyományos kazánokkal, melyekben egy tűztérnyi fa égési ideje kb. 1 óra.

Néhány tájékoztató adat:

Különböző faféleségek Testsűrűség [kg/m3] Fűtőérték [MJ/kg]
Tölgyfa 1040 16,5
Akácfa 1040 14,9
Bükkfa 1080 14,8
Nyírfa 800 14,2
Égerfa 960 14,1
Lucfenyő 800 13,8
Nyárfa 740 13,4

 

Beüzemelés, karbantartás :

TELEFON: +36 70/ 388-12-16

E-mail: futesszerviz@gmail.com

DÍJMENTES AJÁNLATOT KÉREK!